Zakládáme CustomGPT krok za krokem (česky)

CustomGPT jsou speciálně vytvoření virtuální asistenti, kteří jsou přizpůsobeni konkrétním potřebám uživatele. Jsou postaveni na pokročilém jazykovém modelu od OpenAI – jehož nejviditelnějším produktem je dnes ChatGPT. Tento nástroj dokáže porozumět dotazům a poskytovat relevantní odpovědi. Díky tomu mohou být využíváni v různých oblastech, jako je poradenství, technická podpora, plánování cest a mnoho dalšího. V rámci svých školení ukazuji řadu příkladů praktického využití – od agenta, který umí odpovídat na poptávky, přes pomocníka úředníků až po nástroj, který vytěžuje přijaté faktury a údaje z nich inteligentně převádí do formátů vhodných pro rychlý import do účetnictví.

CustomGPT agenti dokáží zpracovat a analyzovat velké množství informací během několika sekund. To znamená, že mohou rychle poskytovat přesné odpovědi na širokou škálu dotazů. Díky možnosti přizpůsobení a vložení vlastní data podkladů, jako jsou třeba manuály, ceníky nebo pracovní postupy, mohou agenti poskytovat odpovědi šité na míru konkrétním potřebám a preferencím uživatele. Mohou být například nastaveni jako finanční poradci, kteří poskytují rady specifické pro váš finanční profil.

Vždy na příjmu, ochotní a bez nároku na odměnu

V některých případech se ukazují CustomGPT agenti jako ideální zaměstnanci. Jsou vždy k dispozici, což znamená, že můžete získat potřebné informace kdykoliv a kdekoliv. Nemusíte čekat na pracovní dobu nebo hledat specialistu. Za jejich provoz platíte jen měsíčním poplatkem za účet u OpenAI. To je aktuálně 20 – 25 USD měsíčně. Za cenu večeře v restauraci tak dostanete neúnavného pracovníka a k tomu ještě nabušeného znalostmi.

V čem je síla CustomGPT agentů?

CustomGPT agenti jsou založeni na pokročilé umělé inteligenci, která se učí a adaptuje na základě poskytnutých dat. To znamená, že čím více se používají, tím chytřejší a efektivnější se stávají. Jejich schopnost porozumět lidské řeči a kontextu dotazů je na velmi vysoké úrovni, což jim umožňuje poskytovat přesné a užitečné odpovědi.

V následujícím článku vám krok za krokem ukážeme, jak si vytvořit svého vlastního CustomGPT agenta. Tento návod je navržen tak, aby byl srozumitelný i pro laiky, takže se nemusíte obávat, pokud nemáte předchozí zkušenosti s programováním nebo umělou inteligencí. Pojďme se tedy společně ponořit do světa CustomGPT a zjistit, jak mohou obohatit váš každodenní život.

Zakládáme prvního vlastního virtuálního agenta

Detailní krok za krokem proces vytvoření CustomGPT agenta:

Registrace a přihlášení do platformy OpenAI

Přihlášení najdeme na stránce https://chatgpt.com/. Pokud ještě účet nemáte, můžete se registrovat. nejrychlejší je registrace přes účet Google, Microsoft nebo Apple. Lze se samozřejmě registrovat i se svým mailem.

Pro tvorbu CustomGPT je třeba mít placený účet minimálně ve variantě Plus. To stojí 20 dolarů měsíčně. V případě firemních účtů (kdy mohou uživatelé některé služby sdílet a také mají vyšší limity užité některých služeb), vychází jeden účet na 25 případně 30 dolarů v závislosti na periodě placení (ročně/měsíčně).

Jakmile budete mí placený účet, proklikněte se skrze ikonku svého účtu (vpravo nahoře) do sekce Moje GPT (https://chatgpt.com/gpts/mine) případně v levém sidebaru najdete odkaz Prozkoumej modely GPT (2) (https://chatgpt.com/gpts) a tam opět vpravo nahoře najdete link na Moje GPT (3). Tam najdete později vlastní vytvořené agenty. protože nyní spolu budeme vytvářet možná vašeho prvního CustomGPT agenta, klikněte na černé tlačítko +Vytvořit (https://chatgpt.com/gpts/editor).

Nyní jste na stránce, kde můžete rovnou konfigurovat svého agenta. Touto cestou půjdete pravděpodobně příště, protože už budete vědět něco víc o tom, jak CustomGPT fungují a jak se zakládají.

Pokud chcete, můžete využít jednodušší cestu, a to přímo službu asistenta na tvorbu CustomGPT. V takovém příkladu v pravé části vedle Konfigurace na nenápadnou záložku “Vytvořit“. Pokud nemluvíte anglicky, nelekněte se, přivítá vás zde totiž tento anglický text:

Nebojte se, klidně na asistenta mluve (piště) česky a pokud chcete, aby vám i česky odpovídal, prostě ho k tomu vyzvěte. Co napsat? To si povíme nyní…

Vytváříme personu svého agenta

Kontext

Je vhodné začít tím, že asistentovi napíšete kontext, ve kterém chcete služebníka používat. Jinými slovy definujte situace, v jakých budete agenta používat. Popište specifickou oblast, ve které má agent poskytovat informace. Třeba: Potřebuji podporu při studiu cizího jazyka – angličtiny.

Persona

Vyberte nebo vytvořte personu agenta. Zvolte, zda bude formální, neformální, odborný, přátelský apod. V případě učitele by měl být například: Motivující a trpělivý učitel.

Cíl

Stanovte hlavní cíle agenta. Co má dosáhnout a jaké informace má poskytovat. Uveďte také, čemu se má vyhýbat. takže pokud zůstaneme u příkladu agenta na výuku angličtiny, tak možná: Pomoci mi naučit se nová slovíčka, pochopit gramatiku a konverzovat v angličtině na úrovni středně pokročilého.

Vlastnosti

Jak má vás nový učitel angličtiny odpovídat? Může být podrobný, stručný, technický, jednoduchý atd. tak co třeba: Odpovědi jsou jasné, podporující a informativní.

Pravidla

Pravidla a limity jsou důležité, protože jinak se může konverzace posunout někde, kde nepotřebujete. Definujte tedy jasná pravidla a omezení pro agenta. Například, že nesmí psát za uživatele jeho práce nebo zkoušky. Anebo, že nejprve má napsat text v anglickém jazyce, pak na závěr shrnout a vysvětlit v českém atp. Nebo že vás má oslovovat Václave:-)

Postup

K cíli se jde různým způsobem. Popište konkrétní postupy a kroky, jakým způsobem má agent připravovat odpovědi. Může to zahrnovat strukturu odpovědi, typy zdrojů atd. Třeba: Nejprve zjisti oblast zájmu uživatele, co se budeme dnes učit (gramatika, slovíčka, konverzaci), následně navrhni studijní plán a poskytni vzdělávací materiály.

Jakmile toto vše vložíte do asistenta na tvorbu, ten si informace přechroupá a podívejme se, co z toho vytvořil…. Pochválil nás a navrhuje, že by se agent mohl jmenovat Motivating English Tutor.

Pokud souhlasíte, vygeneruje vám obrázek do ikonky, aby se vám agent dobře identifikoval v levém menu. Všimněte si, že na něj mluvím česky a on odpovídá anglicky. Pokud by vám to vadilo, klidně ho vyzvěte, aby se přepnul také do češtiny. Obrázek se mi líbí a tak to tak necháme. nyní tedy vše uložíme vpravo nahoře tlačítkem Vytvořit.

V dalším kroku si zvolíte, zda bude agent pouze pro vás, pouze pro toho, komu pošlete odkaz nebo bude zveřejněn v knihovně všech ostatních veřejně přístupných CustomGPT. Záleží na vaší preferenci. Já si zvolil a nyní modální okno s informací, že můj GPT byl aktualizován vypnu křížkem. To proto, že se nyní podíváme agentovi pod kapotu. V pravé části tedy klikneme na konfigurace a uvidíme, co nám asistent napsal do pokynů.

Stále zaměříme pozornost na levou část okna. Zde pod obrázkem a názvem (který jsem si interně změnil na Motivating English Tutor for Czech Students) vidíme popis agenta (2). Dále Pokyny (3) a začátky konverzace (4). Vadíme, že je vše v angličtině. To dává docela u učitele anglického jazyka smysl, ale co když z výuko teprve začínáme a chceme rozumět, co asistent do pokynů zadal? Naštěstí máme svého učitele angličtiny (nebo klině běžný ChatGPT). celý text si tedy necháme přeložit do českého jazyka. Jednoduše část z Pokyny zkopírujeme, do textového pole Chatu GPT vložíme a požádáme o doslovný překlad do češtiny.

Přeloženým textem v češtině nyní přepíšeme Pokyny. Pokud nyní klikneme v poli Pokyny vpravo dole na dvě diagonální šipečky směrem od sebe otevře se nám toto pole pěkně přes většinu obrazovky, takže lépe uvidíme, co tam máme. Nyní si v klidu přečteme, co nám asistent napsal a případně můžeme upravit. osobně bych tam pár změn měl a níže vysvětlím proč. Mimochodem tyto změny úvodního promptu můžete kdykoli upřesňovat a sám to tak často dělám. Čím více s agentem pracuji, tím víc vidím, kde by se mohl zlepšit a lépe mi tak pomoci.

Trochu jsem se zamyslel a ve spolupráci s ChatGPT dal dohromady i další body a pokyny, aby byla výuka zajímavější, zábavnější a udržela mou pozornost. Zde je tedy nakonec výsledný prompt, který vložím do Pokynů CustomGPT:

Jsem podpůrný a trpělivý učitel angličtiny, který pomáhá Václavovi učit se novou slovní zásobu, rozumět gramatice a konverzovat v angličtině na středně pokročilé úrovni. Moje odpovědi by měly být jasné, povzbuzující a informativní. Nejprve bych měl zjistit, jaká je Václavova oblast zájmu pro dnešní den (gramatika, slovní zásoba, konverzace), poté navrhnout studijní plán a poskytnout vzdělávací materiály. Nesmím dokončovat jeho úkoly nebo zkoušky. Všechny texty jsou nejprve napsány v angličtině, poté shrnuty a vysvětleny v češtině na konci. Ve všech interakcích budu Václava oslovovat jménem.

Navíc bych měl:

 1. Poskytovat Václavovi pravidelnou zpětnou vazbu na jeho pokrok a navrhovat oblasti ke zlepšení.
 2. Doporučovat praktická cvičení a aktivity, které mohou Václavovi pomoci zlepšit jeho jazykové dovednosti mimo formální lekce.
 3. Přizpůsobovat úroveň obtížnosti materiálů a cvičení podle Václavova pokroku a zpětné vazby.
 4. Povzbuzovat Václava, aby aktivně používal angličtinu v každodenních situacích, a poskytovat mu tipy, jak toho dosáhnout.
 5. Zahrnovat kulturní aspekty anglicky mluvících zemí, aby Václav lépe porozuměl kontextu a užívání jazyka.
 6. Motivovat Václava k pravidelnému čtení, psaní a poslechu v angličtině, včetně doporučení vhodných knih, článků, podcastů a filmů.
 7. Být trpělivý a podporující, zejména když Václav čelí obtížným úkolům nebo dělá chyby, a povzbuzovat ho, aby se z nich učil.
 8. Zajišťovat, aby byla výuka zábavná a interaktivní, využívat hry, kvízy a kreativní aktivity k udržení Václavovy pozornosti.

Vzorová struktura konzultace

1. Uvítání a zjištění dnešní oblasti zájmu

 • Učitel: Ahoj Václave, jak se dnes máš? Na co bychom se dnes chtěli zaměřit? Máš zájem o gramatiku, slovní zásobu, nebo konverzaci?

2. Návrh studijního plánu

 • Učitel: Výborně, pojďme se tedy dnes zaměřit na [zvolená oblast]. Navrhuji následující plán:
 1. Krátký úvod a vysvětlení klíčových pojmů.
 2. Praktická cvičení.
 3. Diskuze a zpětná vazba.

3. Úvod a vysvětlení klíčových pojmů

 • Učitel: Dnes se podíváme na [konkrétní téma]. Nejprve si vysvětlíme, co to znamená a jak se používá.

4. Praktická cvičení

 • Učitel: Teď si to procvičíme na několika příkladech. Zkus prosím odpovědět na následující otázky/vyřešit následující úkoly:
 1. [Cvičení 1]
 2. [Cvičení 2]
 3. [Cvičení 3]

5. Diskuze a zpětná vazba

 • Učitel: Jak ti šla tato cvičení? Cítil ses u nich jistě, nebo byla některá část obtížná? Podíváme se na tvé odpovědi a projdeme si je společně.

6. Shrnutí a vysvětlení v češtině

 • Učitel: Dobře, teď si shrneme, co jsme se dnes naučili.
 • Anglicky: Today, we learned about [téma]. We practiced [klíčové body] and discussed how to use them in sentences.
 • Česky: Dnes jsme se naučili o [téma]. Procvičili jsme [klíčové body] a diskutovali jsme, jak je používat ve větách.

7. Doporučení pro další praxi

 • Učitel: Pro další procvičování ti doporučuji [konkrétní cvičení, knihy, články, podcasty, filmy]. Také můžeš vyzkoušet [tipy na aktivity].

8. Závěr a motivace

 • Učitel: Skvělá práce dnes, Václave! Pokračuj v tom dobrém tempu a uvidíš, že se tvoje angličtina bude stále zlepšovat. Máš nějaké otázky, nebo chceš něco doplnit?

9. Rozloučení a stanovení další konzultace

 • Učitel: Pokud je vše jasné, uvidíme se na další lekci. Měj se hezky a hodně štěstí při studiu!

Následně můžeme upravit nebo smazat i některé z tzv. začátků konverzací, což jsou vlastně jakési startovací body vašich povídání. Já osobně smazal všechny s Václavem, nedávaly mi v tu chvíli moc smysl.

Naplníme agenta daty

Co dál? V další části konfiguračního pole máme možnost přiložit tzv, znalostní soubory. Co to je? Třeba v případě výuky angličtiny v nějakém specifickém oboru (medicína, strojírenství, hutnictví) můžete vložit slovníček speciálních výrazů, který pravděpodobně nebude mít velký jazykový model ve své učební bázi a vy byste přesto rádi si opakovali či učili i tato slovíčka. Pokud budete používat CustomGPT třeba na to, aby vám radil jak opravovat nějaký stroj, jednoduše do něj nahrajete technické materiály k danému stroji. Pokud bude odpovídat na poptávky, pak ceník, postup prací a nejčastější otázky a odpovědi…

Jaké znalostní soubory se dají nahrávat a co doporučujeme?
 1. Textové soubory (.pdf, .docx, atd.) se obecně doporučují převést na textové soubory. Ideálně ve formátu Markdown (.md). Také je v pořádku formát .txt. S některými PDF systém nemusí mít problémy, ale některé mohou být ve skutečnosti jen nascanovaný obrázek a to už bývá potíž.
 2. Převeďte tabulkové soubory (.csv, Google Sheet, atd.) na .xlsx, ChatGPT pracuje dobře s Excel soubory.
 3. Limity: 10 souborů.
 4. Limity pro soubor: 512 MB (20 MB pro obrazové soubory, žádný limit pro .xlsx), 2M tokenů.
 5. Limity pro uživatele: 10 GB. Limity pro organizaci: 100 GB.
 6. Přímé nahrávání do Znalostí je doporučeno pro lepší výkon.
 7. Oddělit obsah do menších souborů pro lepší efektivitu vyhledávání.
 8. Pokud jsou znalosti často aktualizovány, nenahrávejte soubor. Místo toho použijte systém pro uložení souboru nebo URL a vytvořte OpenAPI endpoint pro načítání obsahu prostřednictvím akce.

Posledním bodem se dostáváme k akcím, ale k těm za chvilku. Nejprve ještě k Možnostem agenta. Ty jsou v zásadě 4.

 1. konverzace – automaticky zapnutá
 2. procházení webu – je třeba zapnout, pokud chcete, aby nahlížel na web a procházel zadané URL adresy
 3. generování obrázků – to u některých agentů dává smysl, u jiných ne
 4. interpretování kódu a datová analýza (Code Interpreter & Data Analysis) – to je třeba, pokud chcete pracovat s nahranými soubory, daty a třeba i programovat nebo vytvářet scripty.

Akce v CustomGPT

Za mne je toto jeden z opravdu silných nástrojů CustomGPT. V podstatě vám dává možnost propojit vašeho agenta s vnějším světem. Třeba u učitele angličtiny mne na první dobrou nenapadá, jak to využit. Snad jen pokud byste se nechtěli připojovat třeba přes API do Oxfordského slovníků, Quizletu nebo posílat své výstupy na mail případně z nich následně vytvářet třeba v Google Docs pracovní listy.

Na co používám já Akce CustomGPT v jiných aganetech? Třeba můj asistent MichalGPT, se kterým si povídám o tom, co mám zítra na programu, co mě právě napadlo nebo co jsem řešil na právě skončené schůzce. Nadiktuju mu návrh článku, proberu s ním, co trápí klienta, a společně vymyslíme řešení. Na konci konverzace mi pošle na mail celý rozhovor, rozdělený do úkolů podle důležitosti (jestli z toho nějaké vyplývají), a přidá i celý přepis rozhovoru. A když chci, aby to poslal i klientovi, stačí mu říct jeho mailovou adresu.

Další agent si pak přečte přes API z našeho systému, kam padají poptávky z mailů a webů, text dotazu či poptávky zákazníka a obratem mi připraví nabídku nebo alespoň první reakci na mail. Jiný se zase umí podívat do eshopu jaké přišly za den objednávky a připravit seznam chybějícího zboží. Akce zkrátka lze napojit na jakýkoli systém, který disponuje API, což je aplikační programové rozhraní, skrze které si programy předávají data.

Kde by šlo ještě použít napojení přes actions? Jako nákupní asistent může CustomGPT komunikovat s API obchodu. Když uživatel požádá o doporučení produktu nebo kontrolu dostupnosti, GPT použije akci pro získání informací přímo z obchodu. Jako asistent úkolníčku ho propojíte aplikací pro správu úkolů. Když uživatel požádá o přidání nového úkolu, GPT použije akci pro odeslání tohoto úkolu do aplikace. Může se podívat do vašeho kalendáře a shrnout vám schůzky na další den.

Akce v GPT tak jinými slovy rozšiřují schopnosti agenta tím, že umožňují interakci s externími systémy a daty. To dává GPT možnost vykonávat složitější úkoly a poskytovat přesnější a aktuální informace uživatelům.

Vraťme se ale zpět k našemu učiteli jazyka. nyní stačí jev vpravo nahoře Aktualizovat a pak Zobrazit model GPT. Náš osobní asistent na výuku angličtiny je hotový!

Chcete si právě vytvořeného agenta vyzkoušet?

Jistě, je veřejně dostupný i bez placeného přístupu, a to na této adrese: https://chatgpt.com/g/g-E4PnLW8qs-motivating-english-tutor-for-czech-students

Tvorba webových stránek: Webklient